حیاط خاوران

🔵اندازه و ابعاد حیاط حوطه سازی ها امر مهمی میباشد زیرا قرار است از ابزار و وسایل دقیقی برای طراحی و معماری حیاط استفاده گردد.اول باید محوطه ای که قرار است طراحی در آن انجام و اجرا شود دقیقاً مشخص شده سپس نسبت به عملیات مهم اجرایی استارت کرد. در این بین مبلغی که برای این کار در نظر گرفته شده هم بسیار مهم و شامل اهمیت است.🔵

طراحی حیاط زیبا و سر سبز برای خانه ای مدرن که حس آرامش را برای شما ایجاد می نماید از اصلی ترین موارد معماری و طراحی خانه های لوکس می باشد. فضاهایی آرامش بخش و به دارای زاویه های خوش ذوق که چشم انداز اتاق های داخلی خانه هستند.