پروژه آقای نجفی نژاد

پروژه آقای نجفی نژاد

این پروژه در شهر زیبای کرمانشاه واقع شده و به سبک کلاسیک طراحی گردیده است.زیر بنای پروژه 240 متر بوده و مجهز به آشپزخانه سرد و گرم و دارای چهار اتاق خواب میباشد

 

 

تیم طراحی

کارفرما:آقای مهندس نجفی نژاد

مدیرعامل تیم طراحی:امین محمد نژاد

ناظر:آرمین دولت آبادی

طراحان:خانم مهندس غفارزاده-آقای مهندس ملکی