نمای مدرن

طراحی نمای مدرن

🔮این نوع از #طراحی نمای ساختمان از اصول مدرن پیروی می نماید که شامل حذف تزیین های ساختمان و سادگی المان های به کار رفته در نمای ساختمان است در طراحی نمای مدرن ساختمان عموما از زوایای قائم استفاده می شود

123

در اکثر نماهای مدرن ساختمان عموما از زوایای عمودی و صاف استفاده می شود

🔮در #طراحی مدرن گرایش بیشتر به سمت دکوراتیو و الگوهای مینیمال است و دیوارها و سقف‌ها معمولا سیقلی و یکدست با حداقل تزیینات هستند.در صورت استفاده از الگوهای تکراری نیز بهتر است از الگوهای پر نقش و نگار و نقوش سنتی پرهیز کرد و در عوض تا حد امکان از الگوهای انتزاعی استفاده کرد.

🔮در طراحی نمای #مدرن ،از مهم‌ترین فسمتهای بنا که البته به چگونگی پلان بستگی دارد، محل قرارگیری بازشوها است.در طراحی نمای مدرن شفافیت امر مهمی است و به همین دلیل پنجره‌ها نقش بسیار مهمی در نما دارند.در بین اصول طراحی و معماری نما می توان به بهره گیری از طرح های ساده و در عین حال جذاب اشاره کرد