طراحی خانه ویلایی به سبک انیمیشن

❇یکی از مشخصه‌های سبک روستیک طبیعی‌بودن عناصر و مواد به‌کاررفته در آن است. به این معنا که مواد سازنده مبلمان و دیوارها در این سبک بیشتر سنگ و چوب و روکش‌هایی از جنس کرباس و پارچه‌های قدیمی است. به‌گفته معماران و طراحان داخلی استفاده از مواد آلی در طبیعی‌ترین شکل آنها جوهره اصلی سبک روستیک است.

❇طراحی روستیک ساده، طبیعی و الهام‌گرفته از زمین است. استفاده از مواد خام در این سبک رایج است. بنابراین، در این سبک به‌جای استفاده از چوب‌های صیقلی، جلادار و رنگ‌شده تا جای ممکن از چوب‌ها و سنگ‌ها در طبیعی‌ترین شکل آنها استفاده می‌شود تا عناصر طبیعت وارد فضای خانه شوند. در این سبک، به‌جای استفاده از کاغذدیواری و رنگ‌های روغنی از سنگ و چوب برای سطح‌سازی و ایجاد ابعاد در دیوارهای فضای داخلی استفاده می‌شود.