موزائیک مدرن

نام این مجموعه Affrescati از ظاهر نقاشی های دیواری سنتی ایتالیایی است که به تکنیک نقاشی دیواری اشاره دارد که در آن رنگدانه پودر خشک بر روی گچ مرطوب نقاشی می شود.

داستان مدت‌ها پیش آغاز شد، از پیشنهادهای قدرتمند مرتبط با جذابیت نقاشی‌های دیواری پمپئی تا رنگ‌های کلیسای جامع آمالفی و طاق پرستاره کلیسای کوچک اسکروگنی.

کاشی‌های Affrescati با چینی صاف ساخته شده‌اند که به آن‌ها پیچ و تاب مدرن می‌دهد، که همچنین کاشی‌ها را برای پوشش دیوار و کف مناسب می‌کند.

در این طرح یک ویژگی متمایز به دلیل واکنش بین آهک پس‌زمینه و رنگدانه‌های استفاده‌شده، که رنگ‌ها را قدرت میبخشد و به دست آوردن سمفونی رنگ‌ها را ممکن می‌سازد.

دیدگاه ها بسته شده است