کنفرانس علمی مدیریت

🔮برگزاری ششمین کنفرانس علمی مدیریت سرمایه گذاری در مشاغل و صنایع پرریسک با حضور جناب آقای مهندس امین محمدنژاد🔮

🌸همچنین بخش اعطای لوح سپاس و مصاحبه با جناب آقای مهندس رو میتونید توی بخش آخر ویدیو ببینید🌸

 
 
 
 
اعطلای لوح تقدیر به جناب مهندس محمدنژاد

اعطای لوح تقدیر به جناب مهندس محمدنژاد